(+420) 519 810 101

SAB Aerospace, s.r.o. podmínky ochrany osobních údajů

1. Základní ustanovení

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

3. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

4. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

5. Doba uchovávání údajů

6. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

7. Vaše práva

8. zabezpečení osobních údajů

9. Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.